reklamcılar derneği
adres
Yönetmelik

KRİSTAL ELMA TÜRKİYE REKLAM ÖDÜLLERİ
YARIŞMASI

Reklamcılar Derneği, her yıl tekrarlanmak üzere, Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması düzenlemektedir. Yarışmanın kuralları ve yarışmayla ilgili yönetmelik aşağıda sunulmaktadır.

AMAÇ

Yarışmanın temel amacı, Türk Reklamcılığı'nın yaratıcılık düzeyini yükseltmek;  ajansların, çalışanlarının ve reklam fikrinin uygulanması aşamasında katkıda bulunanların özgün başarılarını belgelemektir.

KATILIM

Reklamcılar Derneği Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması’na, mevzuat gereğince Türkiye’de faaliyet gösteren tüm reklam ve medya ajansları, interaktif ajanslar, doğrudan pazarlama şirketleri ile reklam filmi yapım şirketleri, reklam filmi yönetmenleri, reklam müziği bestecileri ve fotoğraf sanatçıları, bu yönetmelikte belirlenmiş olan kategori ve/veya ödüllere başvuruda bulunabilir.

24. Kristal Elma Yarışma Dönemi

 • Yarışmaya ilk kez 05 Mayıs 2011 - 04 Mayıs 2012 dönemi içinde yayınlanmış özgün reklamlar katılabilir. Seçici Kurul yayın tarihlerini kontrol etme hakkını saklı tutar.

 • Kampanyayı oluşturan reklamların bir bölümü bu yarışma döneminin dışında yayınlanmış olsa da, bu reklamların en az yarısı 05 Mayıs 2011 – 04 Mayıs 2012 dönemi içinde yayınlanmış ise, kampanya olarak yarışmaya katılabilir. Çok Mecralı Kampanya reklamları, bu kategoride yer alan mecraların en az yarısında ilk kez yarışma dönemi içinde yayınlanmış olmalıdır.

 • Katılım Koşulları

 • Katılımda temel koşul, reklamların Türkiye’de yaratılmış, özgün çalışmalar olmasıdır. Söz konusu reklamlar, belirtilen dönem içinde Türkçe veya yabancı dilde, ulusal veya uluslararası mecralarda yayınlanmış olabilir. Yarışmaya katılacak reklamların yapımı ve/veya yönetimi, yurtdışında yerli veya yabancı ekiplerce gerçekleştirilmiş olabilir.

 • Küresel reklam stratejilerini yerel yaratıcı kavramlarla destekleyen markaların artması, “özgünlük” anlayışını yeniden tanımlama gereği doğurmaktadır. Bu doğrultuda küresel iletişim stratejisi uygulamakla birlikte; yerel yaratıcı kavramlar ve özgün uygulamalarla oluşturulmuş reklamlar Kristal Elma’ya başvuruda bulunabilir. Özgünlük boyutunun saptanabilmesi açısından, bu nitelikteki reklamların, dayandığı uluslararası stratejiyi de örnekleyecek biçimde başvuru yapılması gerekir. Seçici Kurul her iki çalışmayı özgünlük boyutuyla inceleme ve ödüllendirme yetkisindedir.

 • Yarışmaya tek bir reklamla veya kampanyayla katılmak mümkündür. Kampanya tek bir mecrada yer alacak şekilde tasarlanmışsa, ilgili bölümde yarışmaya katılabilir. Tek mecrada yayınlanan ve kampanya bütünlüğü taşıyan bir çalışmanın parçaları, tekil olarak yarışabildiği gibi, Televizyon, Basın, Açıkhava, Radyo, Sinema, Dijital Kampanya başlıkları altında (Sektörel ayrım olmaksızın) yarışmaya başvuruda bulunabilirler.  Bir reklam hem kampanyanın parçası olarak, hem tekil yarışmak üzere başvuruda bulunabilir.

 • Bir reklam/kampanya birden fazla kategoride yarışmaya katılabilir.

 • Yarışmaya katılımda yarışma dönemine uygunluk esastır. Önceki yıl yarışmaya tekil olarak katılan bir reklam, sonraki yıl bir kampanyanın parçası olarak yarışmada yer alabilir. Ancak, önceki yıl yarışmaya kampanya olarak katılan reklamlar, sonraki yıl kampanyanın parçası olarak yarışamaz.

 • Reklam Özdenetim Kurulu tarafından yanıltıcı bulunarak değiştirilmesi veya yayınlanmaması gerektiği sonucuna varılmış reklamlar yarışmaya katılamaz. Kurul kararına uygun biçimde değiştirilerek yarışma dönemi içinde yayınlanmış reklamlar yarışmaya katılabilirler. Yarışma sonrasında, söz konusu Kurul tarafından yanıltıcı bulunan reklamın ödülü geri alınır.

 • Başvuru aşamasında, reklamların yarışmaya katılmak için gerekli koşullara sahip olup olmadığı veya hangi kategoride yarışacağı konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde, Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi’nden görüş alınır (Komite’nin İşleyişi için bkz. “Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi” bölümü). Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu bu görüş doğrultusunda nihai kararı verir, karar kesin ve bağlayıcıdır.

 • Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi tarafından başvuru aşamasında yarışmaya katılmak için gereken koşullara sahip olmadığı sonucuna varılan veya kategorisi değiştirilen reklamlar geri çekilebilir; katılım ücreti ilgili kuruluşa/kişiye iade edilir. Sektör Değerlendirmesi aşaması ve sonrasında geri çekilmek istenen reklamların katılım bedeli iade edilmez.

 • Başvuru

 • Yarışma başvurusu, reklamı yaratan reklam ajansınca katılım ücreti ödenerek yapılır.

 • Fikri geliştirme ve/veya uygulamayı birlikte yürüten ajanslar (yaratıcı ajans/medya ajansı/interaktif ajans/doğrudan pazarlama ajansı vd.) ortak başvuruda bulunabilir.

 • Yarışmanın Özel Ödüller bölümünde yer alan
  • Eli Acıman Reklam Metni Özel Ödülü dalında ajansın,
  • En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Fotoğrafı dallarında sanatçıların,
  • En İyi Reklam Filmi Yapımı dalında reklam filmi yapım şirketinin,
  • Kast ve Animasyon dalında ajansın veya film yapım şirketinin katılım ücretini ödeyerek bizzat başvurması gerekir.
 • Kategori Ayrımı

 • Kategorilerde daha önce TV başlığı altında yer alan bölüm, bu yıl FİLM – TV ve Sinema olarak değiştirildiğinden, sinema için üretilen filmler bu başlık altındaki uygun kategorilerde yarışabilecekler.

 • Dijital, Ortam Reklamı, Özel Ödüller (Doğrudan Pazarlama, En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Fotoğrafı, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Filmi Yapımı, POP, Kast, Animasyon, En İyi Dijital Uygulama, Eli Acıman Reklam Metni Özel Ödülleri) ve Medya bölümlerinde sektörel kategori ayrımı gözetilmez.

 • Dijital bölümde Websitesi ve Mikrosite, Banner ve Diğer Rich Media Uygulamaları, Advergame, Viral, Sosyal Medya, Mobil ve Dijital Uygulamada Mükemmeliyet Özel Ödülü kullanımı olmak üzere 10 ayrı kategoride işler değerlendirilir.

 • Medya bölümünde Televizyon, Basın, Açıkhava, Sinema, Radyo, Dijital, Ambient, Sponsorluk, Markalı İçerik Uygulaması ve Entegre Medya kullanımı olmak üzere 10 ayrı kategoride işler değerlendirilir.

 • Çok Mecralı Kampanyanın televizyon, basın, açıkhava, radyo, sinema ve dijital mecralarının en az üçünde yayınlanmış, en az birer reklamdan oluşması gerekir.

 • Bir sinema filminin FİLM- TV ve Sinema bölümünde yarışmaya katılabilmesi için, özellikle sinemada gösterilmek amacıyla çekilmiş olması ve televizyonda yayınlanmamış olması gerekir. TV reklam filmlerinin uzun versiyonları bu bölümde yarışmaya katılamaz. Ancak, TV reklam filmine sinemaya özgü planlar eklenmişse yarışmaya katılmak mümkündür.

 • Bir radyo reklamının Radyo bölümünde yarışmaya katılabilmesi için, özellikle radyoda yayınlanmak amacıyla üretilmiş olması gerekir. TV reklam filmlerinin söz düzenleri, müzikleri ve cıngılları ile söz düzeni ve cıngılın uzun veya kısa versiyonları bu dalda yarışmaya katılamaz. Ancak, bunlara “radyoya özgü unsurlar” eklenmişse yarışmaya katılmak mümkündür.

 • Kristal Elma Ücretlendirmesi - 2012

  Kampanya katılım ücreti

  480TL + KDV

  Televizyon bölümünde tek reklam katılım ücreti

  300TL + KDV

  Basın, Radyo, Dijital, Sinema, Ortam  (Ambient) Reklamı, Yaratıcı Medya Kullanımı, Özel Ödüller bölümlerinde tek reklam katılım ücreti

  235TL + KDV


  - Teaser ve açış için tek bir katılım ücreti ödenir.

  Diğer

 • Yarışmada ödül alan reklamlar, Reklamcılar Derneği'nin Kristal Elma Dijital Arşivi kapsamında değerlendirileceğinden, iade edilmez. Dernek bu reklamları yarışma ile ilgili her türlü tanıtımda ve yayında, gelir getirici amaçlarla kullanabilir.

 • Ödül kazanmayan reklamlar başvuruda bulunan ajans ve/veya kişiler tarafından 20 Temmuz 2011 tarihine kadar Reklamcılar Derneği No: 203 Beyoğlu - İstanbul adresinden geri alınmalıdır. Aksi takdirde Dernek reklamların korunmasından sorumlu tutulamaz.

 • DEĞERLENDİRME İLKELERİ

  Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması’nın temel amacı, yarışma yönetmeliğinin Amaç bölümünde belirtildiği gibi, Türk Reklamcılığı'nın yaratıcılık düzeyini yükseltmek, reklam ajanslarımızın, çalışanlarının, reklam fikrinin uygulama aşamasında katkıda bulunanların özgün başarılarını belgelemektir.

  Bu doğrultuda, Seçici Kurul Üyeleri kişisel değerlendirmelerini yaparken şu ölçütleri göz önünde bulundururlar:

  1. “Reklam fikri”ndeki yaratıcılık/özgünlük,
  2. “Reklam fikri”nin hedef kitleye aktarımındaki başarı,
  3. “Reklam fikri”nin uygulamadaki başarısı

  Reklam fikri, markanın hedef kitle tarafından tercih edilmesini sağlayan “farkını” ilgi çekici, etkileyici biçimde ifade eden ana fikirdir.

  Bu ölçütlerle birlikte, reklam ajanslarının toplumsal sorumlulukları gereği, toplumsal ve kültürel değerlere saygı ve katkı, tüketicinin korunması, çevre korunması, doğru ve dürüst reklam gibi unsurlar da önemle dikkate alınır.

  Özgünlük

 • Özgünlük konusunda sorumluluk, Seçici Kurul'da değil, yarışma başvurusunda bulunan kurum/kişilerdedir.

 • Yarışmaya katılan her reklam özgünlük varsayımıyla ele alınır ve değerlendirilir. Bkz. Katılım Koşulları Bölümü

 • Özgünlük konusundaki itirazlar, bu yönetmeliğin “İtiraz” bölümündeki kurallara göre sonuçlandırılır.

  BAŞVURU VE ÖZGÜNLÜK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

 • Komite Başkanı, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Diğer üyeler Komite Başkanı tarafından Reklamcılar Derneği/Vakfı üyesi ajanslar/kişiler arasından seçilir, Yönetim Kurulu tarafından onaylanırr.

 • Yarışmaya katılan reklamların doğru kategorilerde yarışmasını sağlamak ve özgün olup olmadığına yönelik görüş oluşturmakla yetkilidir.

 • Üyeleri aynı yarışma döneminde Seçici Kurul üyesi olarak çalışamaz.

 • Komite üyeleri, mensubu oldukları ajanslara ait reklamların değerlendirilmesinde görüş bildiremez.
 • DEĞERLENDİRME

  Değerlendirme Yöntemi

 • Değerlendirmeler, “Sektör Değerlendirmesi”, “Ön Eleme” ve “Ana Değerlendirme” olmak üzere üç aşamada yapılır. Sektör Değerlendirmesi süresi, ikisi hafta sonu olmak kaydıyla 5 gün, Ön Eleme ve Ana Değerlendirme süreleri ise 2’şer gündür. Seçici Kurul gerek duyarsa Ana Değerlendirme süresini uzatabilir.

 • Sektör Değerlendirmesi, yarışmaya katılan ve katılmayan tüm RD üyesi ajanslar ve RD üyesi olmasa da, o yıl yarışmaya başvuruda bulunan tüm ajanslar tarafından yapılır. Amaç, katılan reklamlar için bir taban puan oluşturmaktır.

 • “Ön Eleme”, Seçici Kurul tarafından yapılır. Amaç, yukarıda bahsi geçen taban puanları baz alarak finale kalan reklamları saptamaktır. “Ana Değerlendirme” ise yine Seçici Kurul tarafından, kazananları belirlemek üzere yapılır.

 • Sektör Değerlendirmesi

 • “Sektör Değerlendirmesi” için Dijital, Doğrudan Pazarlama, Medya ve Ortam (Ambient) Reklam kategorisindeki başvurular hariç, yarışmaya başvuran tüm reklamlar DVD’de ajanslara gönderilir. Ajanslar kendilerine tanınan 5 günlük süre içinde reklamları bu yönetmeliğin “Puanlama” bölümünde açıklanan yöntemle değerlendirir.  Ajanslar değerlendirme formunu İnternet ortamında doldurur, çıktı alır ve imzalayarak RD’ye teslim eder, ayrıca formlar mail ortamında da (nilufer@rv.org.tr) adresine gönderilir. Ajansların genç ve deneyimli reklamcılardan oluşan karma bir değerlendirme takımı kurması, Kristal Elma ruhunun tabanda yaygınlaşması açısından önerilmektedir.

 • “Sektör Değerlendirmesi”nde ajanslar kendilerine ait başvuruları puanlayamaz.

 • “Sektör Değerlendirmesi” sürecine katılan ajanslar, Reklamcılar Derneği tarafından gönderilen DVD’deki reklamların tamamını, öngörülen süre içinde değerlendirmezse, vermiş oldukları puanlar geçersiz sayılır.

 • “Sektör Değerlendirmesi” aşaması aynı zamanda reklamların özgünlük açısından incelenmesi amacını da içerir. Özgün olmadığı düşünülen reklam(lar) için, değerlendirme formundaki ilgili bölüm doldurulur ve bu yönetmeliğin “İtiraz”bölümünde açıklanan yol izlenerek, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na iletilir. Yönetim Kurulu konuyu yine bu bölümdeki kurallara uygun olarak karara bağlar.
 • Ön Eleme ve Ana Değerlendirme

 • Seçici Kurul “Sektör Değerlendirmesi”nden sonra “Ön Eleme” için toplanarak tüm başvuruları “Puanlama” bölümünde açıklanan yöntemle 2 gün içinde değerlendirir.

 • “Sektör Değerlendirmesi” ve Seçici Kurul’un “Ön Eleme” puanları eşit olarak ağırlıklandırılır; 1,5 ve üstünde puan alan başvurular finale kalır (bkz. “Puanlama” bölümü).

 • Seçici Kurul Üyeleri, “Ana Değerlendirme”de aynı kategoride finale kalan reklamları tek tek izleyerek “Puanlama” bölümünde açıklanan yöntemle değerlendirmelerini yapar. Gerekli görülürse, puanlama öncesi aynı kategorideki reklamlar toplu olarak izlenir.

 • Seçici Kurul üyeleri değerlendirme çalışmaları sırasında görüş alışverişinde bulunabilir.

 • Seçici Kurul Başkanı “Ön Eleme” ve “Ana Değerlendirme” sürecinde, çalışma gününün bitiminde tüm üyelerin verdiği puanların ekrana yansıtılması ve herkes tarafından görülmesine karar verme hakkını saklı tutar.

 • Yarışmadan 30 (otuz) gün sonraki 15 (onbeş) gün süresince yarışmaya katılan ajanslar/kişiler Reklamcılar Derneği REM İstiklal Cad. No:203 Beyoğlu adresinde “Sektör Değerlendirmesi”, “Ön Eleme” ve “Ana Değerlendirme” de verilen puanlarını inceleme talebinde bulunabilir. Puanları Reklamcılar Derneği’nin dışına çıkarmak, üçüncü şahıslarla paylaşmak gibi talepler kesinlikle yanıtlanmayacaktır.

 • Seçici Kurul Başkanı puanlamaya katılmaz, ancak değerlendirmenin her kademesinde sonuçlar hakkında bilgi sahibi olur; kategoriler arası tutarlılığı ve değerlendirme dengesini sağlamak amacıyla gerekli gördüğünde görüşme açabilir, puanlamanın tekrarlanmasını önerebilir.

 • Seçici Kurul bu kademede, reklamları özgünlük açısından da inceler. Özgün olmadığı düşünülen reklam olursa, “İtiraz” bölümünde açıklanan yol izlenir.

 • Medya Seçici Kurulu hariç, diğer Seçici Kurullar, aynı çalışma yöntemi ve kurallarını uygular.
 • Medya Değerlendirmesi

 • Medya  kullanım ve uygulamalarındaki yaratıcılığı değerlendiren bu yeni bölüm, giderek artan tüketici dokunma noktalarında verilen mesajların ayrışmasına katkı sağlayan medya kullanımını ödüllendiren kategoriler içermektedir.

 • Medya bölümünün, aynı zamanda, farklı tüketici dokunma noktalarının reklam mecrası olarak gelişimini sağlayacak fikirlere cesaret vereceği düşünülmektedir.

 • Medya jürisi değerlendirme ölçütleri şunlar olacaktır;

  1) Hedef kitle (tüketici) iç görüsü, amaca yönelik strateji ve fikir ( %20): Mecra uygulaması hangi amaca yönelik, hedef kitlesi kimdir, hedef kitlenin o mecrayı tüketmeye yönelik veri ve iç görüleri nelerdir, bu doğrultuda o mecranın yaratıcı kullanım fikri nedir?
  2)Yaratıcı çözüm ve uygulama (%60): Mecra ne denli iyi ve yaratıcı bir biçimde kullanılmıştır? Örneğin: En iyi gazete kullanımı kategorisinde yarışan bir çalışmada; reklamı yapılan ürün/kategoriden bağımsız olarak spesifik bir şekilde  "gazete" nin  "mecra" olarak ne kadar iyi ve yaratıcı kullanıldığına göre karar verilecektir. Reklam materyali olarak ne kadar yaratıcı olduğu değerlendirme dışındadır.
  3)Etkin sonuç (%20) : Sonuç ile kastedilen şey katılım formunun "Strateji" bölümünde açıklanan ve medya uygulamasını doğuran sorun ya da durumun, uygulama sonrasında süreçten nasıl etkilendiği ile ilgili bilgidir. Araştırma ile tespit edilmiş erişim ve geri dönüş verilerinin yanısıra, müşteri geribildirimi, PR etkisi gibi  kantitatif veri gerektirmeyen, ancak uygulamanın sonucu ile ilgili bilgi veren açıklamalar da geçerli olacaktır. • SEÇİCİ KURUL VE PUANLAMA

  Seçici Kurulların Oluşumu

 • Seçici Kurul Başkanı, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından, Reklamcılar Derneği üyeleri arasından seçilir. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Seçici Kurul Başkanı olabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu’ndan başka bir üye Seçici Kurul’da görev alamaz. Seçici Kurul Başkanı üye listesini Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu onayına sunar. Yönetim Kurulu, Seçici Kurul’un oluşum dengelerini gözeterek üyeleri onaylar.

 • Seçici Kurul Başkanı yönetmeliğin uygulanmasından, Seçici Kurul çalışmalarının eşgüdümünden ve sağlıklı değerlendirme yapılmasından sorumludur.

 • 4 Seçici Kurul, Başkan dahil en az 11 en fazla 15 kişiden oluşur. Deneyimi ve birikimiyle yaratıcılığı değerlendirebilecek tüm disiplinlerden reklamcılar, Seçici Kurul'da görev alabilir. Seçici Kurul’daki yaratıcılık dışı alanlardan gelen temsilcilerin sayısı 3’ü (üç) geçemez.

 • Dijital Seçici Kurulu, Başkan dahil en az 5 en fazla 10 kişiden oluşur. Üyeler Seçici Kurul Başkanı veya Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

 • Medya Seçici Kurulu, Başkan dahil en az 5 en fazla 10 kişiden oluşur. Üyeler Seçici Kurul Başkanı tarafından seçilir ve Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

 • Doğrudan Pazarlama, En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Fotoğrafı, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, Dijital ve En İyi Reklam Filmi Yapımı kategorileri için konunun uzmanı olan en az 5, en çok 10 kişilik özel Seçici Kurullar oluşturulur. Üyeler Seçici Kurul Başkanı tarafından veya Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu seçilir ve Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

 • Gerek görülürse, alanında tanınmış diğer profesyonel reklamcılar da Seçici Kurul’a davet edilebilir ve Seçici Kurul üyesi olarak görev yapabilir.
 • Puanlama Yöntemi

  Sektör Değerlendirmesi

 • Reklamcılar Derneği üyesi ve o yıl yarışmaya başvuran ajanslar, “Sektör Değerlendirmesi” için Reklamcılar Derneği tarafından kendilerine gönderilen DVD’de yer alan reklamları aşağıdaki şekilde puanlar:

 • Geçer:

  3 puan

  Orta:

  2 puan

  Kalır:

  1 puan


 • Puanlama sonucunda başvuruda bulunan her reklam, bir “toplam puan” elde eder. Toplam puan, puan veren ajans sayısına bölünerek her reklamın “Sektör Değerlendirmesi” puanı hesaplanır.

 • Ajanslar kendilerine ait reklamlara puan veremez.
 • Ön Eleme

 • Seçici Kurul Üyeleri Ön Eleme aşaması için reklamları kapalı olarak aşağıdaki şekilde puanlar:

 • Geçer:

  3 puan

  Orta:

  2 puan

  Kalır:

  1 puan


 • Puanlama sonucunda her reklam bir “toplam puan” elde eder. Toplam puan, puan veren üye sayısına bölünerek “Ön Eleme” puanı hesaplanır.

 • “Sektör Değerlendirmesi” puanı ile “Ön Eleme” puanı toplanıp ikiye bölerek bir ortalama puan bulunur. Ortalama puanı 1,5 ve üstünde olan reklamlar finale kalır.

 • Seçici Kurulu üyeleri kendi ajanslarına ait reklamlara puan veremez.
 • Ana Değerlendirme

 • Değerlendirme yöntemi kapalı puanlamadır. Puanlama beş (5) ve yüz (100) arasında 5’erli basamaklarla yapılır.

 • Bir reklamın aldığı toplam puan -varsa- reklamı bulunduğu için puanlamaya katılamayan Seçici Kurul üyesi dışındaki üye sayısına bölünerek, ortalama puan bulunur.

 • Sıralamada ortalama puan esas alınır. Ortalama puanın hesaplanmasında sayılar, tam sayıdan sonra iki basamak yürütülür. Ortalama puanı hesaplamak için, verilen en yüksek ve en düşük puanlar dışarıda bırakılır, geriye kalan puanlar toplanır, puanlamaya katılamayan Seçici Kurul üyesi/üyeleri ile, en yüksek, en düşük puanları veren iki üye dışındaki Seçici Kurul üye sayısına bölünerek o reklamın aldığı ortalama puan bulunur.

 • Seçici Kurul Üyeleri, kendi ajanslarına ait reklamlara puan veremez.

 • Kategori birincileri Kristal Elma, ikincileri Kategori İkincisi Başarı Belgesi ve üçüncüleri Kategori Üçüncüsü Başarı Belgesi ile ödüllendirilir. Kristal Elma alt puan sınırı 70, Kategori İkincisi alt puan sınırı 60, Kategori üçüncüsü alt puan sınırı 50’dir.

 • Eşitlik durumunda, Seçici Kurul üyeleri söz konusu ödül için seçtikleri reklamın adını yazarak kapalı oylama yaparlar. Üyeler bu aşamada da kendi reklamlarına oy veremez.

 • Seçici Kurul, eşit puan durumunda, bir kategoride/dalda aynı ödülden 1’den fazla verme hakkını saklı tutar.

 • Ödüller için gerekli alt puanı alan reklam olmazsa, o kategoride o puanın karşılığı ödül verilmez.

 • Teaser puanlamaya alınmaz, ancak Seçici Kurul'un açışını değerlendirirken daha ayrıntılı bilgi sahibi olmasını sağlar.

 • ÖDÜLLER

  Kristal Elma Büyük Ödülleri

 • Ana Seçici Kurul, FİLM – TV ve Sinema, Basın,  Çok Mecralı Kampanya ve Kampanya Büyük Ödülleri’ni;  Dijital Seçici Kurul’u Dijital Büyük Ödülünü, Medya Seçici Kurulu da Medya Büyük Ödülünü belirlemek amacıyla, ödüllerin dağıtılacağı gece toplanır.

 • Seçici Kurul üyeleri ilgili kategorilerde Kristal Elma kazanmış reklamları izler.  Her üye Büyük Ödül’e aday ilk 3 çalışma sıralamasını kapalı zarf ile Seçici Kurul Başkanı’na sunar. En fazla “birincilik oyu” alan reklam Büyük Ödül’ü kazanır. Bu aşamada sonuç alınmazsa Büyük Ödül’ün sahibi tartışma ve açık oylamayla belirlenir.

 • Eşitlik durumunda Seçici Kurul Başkanı eşit puanı alan reklamları açık oylamaya tabi tutar. Eşitliğin sürmesi durumunda Seçici Kurul Başkanı’nın oyu belirleyicidir.

 • Seçici Kurul üyeleri kendi ajanslarına ait reklamlara oy veremez.
 • Özel Ödüller ve Değerlendirme Kuralları

 • Yarışmaya katılabilme koşullarına ve özelliklerine sahip reklamların gerçekleştirilmesindeki katkıları ödüllendirmek için, En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Fotoğrafı, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Filmi Yapımı dallarında ve ayrıca En İyi Kast, En İyi Animasyon, Eli Acıman Reklam Metni dallarında Özel Ödül verilir.

 • Özel Ödüller bölümünde sektörel kategori ayrımı yoktur ve reklamlar kampanya olarak yarışamaz.

 • Özel Ödüller bölümünde her dalda bir ödül verilir, en iyi ödüllendirilir.

 • Değerlendirme, ilgili Seçici Kurul tarafından “Değerlendirme İlkeleri”, “Değerlendirme Yöntemi” ve “Puanlama Yöntemi” bölümlerinde yer alan kurallar doğrultusunda, işlerin niteliğinin gerektirdiği farklılıklar göz önünde bulundurularak yapılır.  Eli Acıman Reklam Metni, Kast, Animasyon, dallarında ödüller Ana Seçici Kurul tarafından verilir.
 • Seçici Kurul Özel Ödülü

 • Ana Seçici Kurul, yarışmaya katılan başvuruları, öne çıkan özellikleri nedeniyle ödüllendirebilir. Bu ödül reklam ajansı veya reklamverene verilebilir. Ödül için aday belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde, Seçici Kurul üyeleri görüş alışverişinde bulunarak karar verirler. Ödülün verilip verilmemesi tamamen Seçici Kurul'un insiyatifindedir.

 • Seçici Kurul mevcut özel ödüllerin yanı sıra, özel ödül verme hakkını saklı tutar. Seçici Kurul Özel Ödülü yaratıcı cesaret, metin, tasarım, medya kullanma becerisi, film yapımı, düşük bütçeli film, illüstrasyon, tipografi, özel efektler, seslendirme, kast, toplumsal konulardaki duyarlılık vb. kriterler dikkate alınarak verilir.

  İTİRAZ

 • Sektör Değerlendirmesi Aşamasında İtiraz

 • “Sektör Değerlendirmesi” aşaması aynı zamanda itiraz sürecini de kapsar. Ajanslar Sektör Değerlendirmesi için kendilerine gönderilen DVD’lerdeki reklamları yaratıcı özgünlük, katılım koşullarına sahip olup olmama yönünde de inceler. İtiraz gerekçelerini, kanıtlarıyla birlikte Sektör Değerlendirmesi süresinin bitiminde Reklamcılar Derneği’ne teslim eder.

 • “Sektör Değerlendirmesi” sürecine katılmayan ajanslar, başvuruda bulunan reklamların listesini ve hatırlatıcı görselini www.kristalelma.org.tr’den görebilir, reklamları içeren DVD’yi Reklamcılar Derneği’nden temin ederek varsa itirazlarını Sektör Değerlendirmesi süresinin bitiminde yazılı olarak kanıtlarıyla birlikte Derneğe aktarır.

 • İtirazlar Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi’ne iletilir. Komite, gerekirse ilgili taraf(lar)la temasa geçerek bir görüş oluşturur ve görüşünü Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na aktarır. Nihai kararı Yönetim Kurulu verir ve taraflara bildirir. Özgün olmadığı sonucuna varılan reklamlar değerlendirmeye alınmaz.
 • Ön Eleme ve Ana Değerlendirme Aşamasında İtiraz

 • Seçici Kurul, “Ön Eleme” ve “Ana Değerlendirme” aşamalarında reklamları özgünlük açısından da inceler; özgün olmadığı düşünülen reklam(lar) varsa, Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi’ne kanıtıyla birlikte bilgi verir.

 • Komite özgün olmadığı ileri sürülen reklam(lar)la ilgili taraf(lar)la temasa geçerek bir görüş oluşturur ve görüşünü Seçici Kurul’a bildirir. Başvuruların değerlendirilmeye alınıp alınmayacağına yönelik nihai kararı Seçici Kurul verir. Özgün olmadığı sonucuna varılan reklamlar değerlendirmeye alınmaz. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu, kararı ilgili taraf(lar)a duyurur.

 • Kampanyanın bir bölümünün özgün olmadığına karar verilirse, kampanyanın tümü yarışma dışı bırakılır.

 • Yarışma Sonrası İtiraz

 • Yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonra, sadece ödül kazanan reklamlara itiraz edilebilir. İtiraz başvurusu, sonuçların açıklanmasından sonraki 30 gün içinde kanıtlarıyla beraber Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu'na yazılı olarak yapılır. Dernek Yönetim Kurulu, bu 30 günlük süreyi izleyen 10 gün içinde -varsa- başvuruları, karara bağlanmak üzere Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi’ne iletir.

 • Komite özgün olmadığı ileri sürülen reklam(lar)la ilgili taraf(lar)la temasa geçerek görüşünü 10 gün içinde oluşturur ve Seçici Kurul’a bildirir. Ödülün geri alınıp alınmayacağına yönelik nihai kararı Seçici Kurul verir. Seçici Kurul itirazı haklı bulur ve ödülü geri alırsa sonuç Dernek Yönetim Kurulu tarafından katılımcılara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca www.kristalelma.org.tr adresli internet sitesinde yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılır.

 • Seçici Kurul, böyle bir başvuru sonucunda verilmiş ödülü geri alırsa, derecesini iptal ettiği reklam yerine, (alt puanı tutturması şartıyla) bir sonraki reklamı yükselterek ödül vermek yetkisine sahiptir.

  ÖDÜLLENDİRME

 • Ödüller, reklamın yaratımını ve yapımını gerçekleştiren ajansa verilir.

 • Dijital ve Medya bölümlerinde ödül başvuruyu yapan ajans(lar)a verilir.

 • Özel Ödüller bölümünde ödül, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Fotoğrafı dallarında yarışmaya katılan sanatçılar ile En İyi Reklam Filim Yapımı dalında yarışmaya katılan film yapım şirketine verilir. Bu bölümdeki diğer ödüller başvuruyu yapan ajansa verilir.

 • Varsa, Seçici Kurul Özel Ödülü olarak sadece Kristal Elma verilir.

 • ÖDÜL TÖRENİ

 • Reklamcılar Derneği Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması sonuçları, Kristal Elma Ödül Töreni'nde açıklanır. Ödül Töreni'nin yeri ve tarihi, yarışmaya katılanlara yazılı olarak bildirilir, ayrıca basın ve/veya internet yoluyla duyurulur.

 • Ödül Töreni gecesinde, Ana Değerlendirmeye katılma hakkını kazanan finalist başvurular da sergilenebilir. Bu sergi, Ödül Töreni’ni takip eden günlerde de devam edebilir.

 • Kategori Üçüncüsü, Kategori İkincisi Başarı Belgesi ödülleri ekranda sunularak,  Kristal Elma ve Büyük Ödüller ise sahnede ödüllendirilerek sırasıyla açıklanır. Bölümlere göre yapılacak ödül sıralaması her yıl Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

 • Ödül Töreni, Televizyon, Basın, Dijital, Medya ve Çok Mecralı Kampanya Büyük Ödülleri’nin ardından varsa Seçici Kurul Özel Ödülü’nün verilmesiyle sona erer.

  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  Katılımcı, yarışmaya katılım formunu imzalamakla, yarattığı/tasarladığı/vücuda getirdiği reklam ve/veya pazarlama iletişim kampanyasına ilişkin olarak, söz konusu kampanyayı oluşturan bilgi, belge, çizim, resim, müzik vesair her türlü öğenin FSEK kapsamında sahibi olduğunu veya eser sahiplerinden akdettiği/akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde tüm bu bilgi ve belgelerin mali haklarını yer, süre, sayı sınırlaması olmaksızın devir aldığını ve Katılımcı olarak bu hakların sahibi olduğunu, buna göre de,  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde düzenlenen “İşleme Hakkı”nı, 22. maddesinde belirtilen “Çoğaltma Hakkı”nı, 23.maddesinde yer alan “Yayma Hakkı”nı, 24. maddesinde düzenlenen “Temsil Hakkı”nı ve 25. maddesinde yer alan “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”nı kullanma hakkını bilabedel süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak Reklamcılar Derneği’ne devredeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

  Katılımcı, reklam veya pazarlama iletişim kampanyasını oluşturan tüm bu bilgi, belge, çizim, resim, müzik dahil her türlü öğenin vücuda getirilmesinde emeği geçmiş tüm kişilerin, FSEK uyarınca doğmuş ve doğacak her türlü haklarının, Reklamcılar Derneği’ne geri dönülmez biçimde sorumludur. Katılımcı, hak sahiplerinden veya üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü hak ve /veya talepleri üstleneceğini, hukuki ve cezai takiplerden sorumlu olacaktır.

  REKLAMLARIN TESLİMİ

 • Yarışmaya başvuru yapan her ajans kontrol sürecini kolaylaştırmak amacıyla Kristal Elma yarışmasına başvuru yaptığı tüm işlerin toplu olarak gösteren bir çizelge hazırlar. Başvuru esnasında Dernek yetkililerine teslim eder.

 • Yarışmaya katılacak her reklam için bir katılım formu doldurulur. Katılım formunda ilgili reklamın ilk yayın tarihi ve başvuru tarihine kadar gerçekleştirilen toplam yayın adedi belirtilir.

 • Her reklamın hangi kategoride yarışacağı katılım formu ve katılım etiketi üzerine ilgili kategori numarası yazılarak belirtilir.

 • Yarışmaya katılacak reklamlar Reklamcılar Derneği’ne elden teslim edilir. İstanbul dışından katılanlar kargo ile teslimat yapabilir.

 • Reklamların tesliminde, fatura karşılığı katılım bedeli alınır. Katılım bedelleri, her yıl Dernek Yönetim Kurulu’nca belirlenip duyurulur.

 • Katılım bedelleri, Reklamcılar Derneği İktisadi İşletmesi tarafından düzenlenen fatura karşılığı, Derneğe gelir olarak kaydedilir.

 • Reklamları teslim alan Dernek yetkilisi, katılım formunu imzalayarak bir kopyasını ilgiliye geri verir.

 • Tüm başvuruların ekine, www.kristalelma.org.tr sitesinde yer alacak “Katılanlar Listesi” için gerekli olan hatırlatıcı görseller konur. Görsellerin formatları, çözünürlükleri ve dosya isimlerine ait bilgi aşağıda ayrı ayrı verilmiştir.

 • Tüm başvurular itirazlar için www.kristalelma.org.tr askıya çıkar. Askı için kullanılmak üzere başvuru dosyalarına ‘Hatırlatıcı görsel’ ilave edilir.

 • Küresel reklam stratejilerinin yerel yaratıcı kavramlarla uygulandığı reklamların uluslararası strateji örneklerini içeren CD’ler her mecra için aşağıda açıklanan şekilde kaydedilerek teslim edilir. CD’nin üstünde ‘Küresel Örnekler’ ifadesi yer alır.

 • Yarışmaya katılan Açıkhava ve basın ilanları yayınlandıkları ebatta, 35 x 50 cm ya da 50 x 70 cm’lik siyah kartona yapıştırılarak sunulmalıdır. Birebir ölçünün dışında teslim edilen ilanlar değerlendirmeye alınmaz.
 • FİLM – TV ve Sinema Reklamları, Kast ve Animasyon Özel Ödülü

  Yarışmaya katılacak her televizyon ve sinema reklam filmi, ayrı bir digital betacam kasete kaydedilmiş olarak teslim edilir. Her kaset ve kaset kutusunun üzerine, içindeki reklam filmine ait katılım etiketleri yapıştırılır. Teaser'lı ve kampanya katılımlarında, kampanyayı oluşturan filmler kampanya sırasına göre aynı kasete kaydedilerek teslim edilir.

  Ek olarak törende gösterilmek üzere katıldıkları filmin maksimum 15''lik kısa bir versiyonu (trailer) Betacam olarak teslim edilir, kısa versiyonu göndermeyen ajansların filmlerinin ilk veya son 15 saniyesi Reklamcılar Derneği tarafından kısaltılmak suretiyle Ödül Töreni'nde kullanılır.

  Her film ayrı bir CD'ye mpeg formatında maksimum 2 MB olarak yüklenerek teslim edilir. Ayrıca Kristal Elma arşivinde kullanılmak üzere her film flv formatında max. 50 MB olacak şekilde CD'ye yüklenerek teslim edilir. Bu CD kapaklarının üzerine de içindeki reklam filmine ait katılım etiketleri yapıştırılmalı ve reklam filmi kaydının mpeg ve flv formatında olduğu belirtilmelidir.

  Hatırlatıcı görsel: TV ve/veya sinema filminden 2 kare
  1280x1024 piksel, 72 dpi, jpg olarak CD'ye kaydedilir.
  Kaydedilen görsellerin dosya adı şöyle olmalıdır:

  Kategori_Ajansadi.jpg

  CD'nin üzerinde "Hatırlatıcı Görsel" ifadesi yer alır.

  Basın Reklamları ve Eli Acıman Reklam Metni Özel Ödülü

  Yarışmaya katılacak gazete ve dergi reklamları, 1920 (en) x 1080 (yükseklik) piksel 72 dpi targa veya tiff formatında, rgb olarak birebir CD'ye yüklenerek teslim edilir. Bir kampanyanın parçalarını oluşturan ilanların tek bir CD'de toplanması gereklidir. Bu CD kapaklarının üzerine içindeki basın ilan(lar)ına ait katılım etiketleri yapıştırılmalı ve ilanın büyüklüğü mutlaka belirtilmelidir.

  Ek olarak ilanlar maksimum 200 KB olarak jpg formatında ikinci bir CD'ye yüklenerek ve yukarıda belirtilen ölçüleri geçmemek kaydıyla birebir ölçüde çıktısı alınarak teslim edilir.

  Hatırlatıcı görsel: İlan(lar)1280x1024 piksel, 72 dpi, jpg olarak CD'ye kaydedilir.
  Kaydedilen görsellerin dosya adı şöyle olmalıdır:

  Kategori_Ajansadi.jpg

  CD'nin üzerinde "Hatırlatıcı Görsel" ifadesi yer alır.

  Açıkhava Reklamları

  Yarışmaya katılacak açıkhava reklamları, CD'ye 1920 (en) x 1080 (yükseklik) piksel 72 dpi targa veya tiff formatında, rgb olarak yüklenerek gönderilir. Her CD kapağının üzerine, içindeki açıkhava reklamına ait katılım etiketleri yapıştırılır.  Ayrıca, cd'deki görsellerin çıktısı alınarak teslim edilir.

  Ek olarak her açıkhava reklamı jpg formatında maksimum 200 KB olarak  yüklenerek CD'ye teslim edilir. Bu CD kapağının üzerine içindeki reklama ait katılım etiketleri yapıştırılmalı ve reklam kaydının 200 KB olduğu mutlaka belirtilmelidir.

  Hatırlatıcı görsel: Reklam(lar) 1280x1024 piksel, 72 dpi, jpg
  olarak CD'ye kaydedilir.
  Kaydedilen görsellerin dosya adı şöyle olmalıdır:

  Kategori_Ajansadi.jpg

  CD'nin üzerinde "Hatırlatıcı Görsel" ifadesi yer alır.

  Radyo Reklamları

  Radyo reklamları, CD'ye wav formatında yüklenerek teslim edilir. Her CD kapağının üzerine, içindeki reklama ait katılım etiketleri yapıştırılır.

  Ek olarak, her radyo spotu CD’ye mp3 formatında maksimum 300 KB olarak yüklenir. Bu CD kapağının üzerine de içindeki radyo spotuna ait katılım etiketleri yapıştırılmalı ve radyo spotunun 300 KB olduğu mutlaka belirtilmelidir.

  Dijital

  Kurumsal web siteleri, mikro siteler ve advergame’lerin linki, uygulamalar yayında değilse test linki verilir. Online reklamlar için örnek bir sayfaya uygulamak suretiyle linki verilir. Ayrıca, tanıtım videosu da gönderilebilir.

  Hatırlatıcı görsel: Uygulamayı temsil eden ekran resimleri 1280 piksel enini geçmeyen, 72 dpi, jpg olarak CD’ye kaydedilir.
  Kaydedilen görsellerin dosya adı şöyle olmalıdır:

  Kategori_Ajansadi.jpg

  CD'nin üzerinde "Hatırlatıcı Görsel" ifadesi yer alır.

  Ortam (Ambient) Reklamı

  Malzemenin kendisi ve mutlaka kullanıldığı ortamdaki durumunu/uygulamasını gösterir fotoğraf, dijital ortamda CD'ye 1920 (en) x 1080 (yükseklik) piksel 72 dpi targa veya tiff formatında, rgb olarak teslim edilir.

  Hatırlatıcı görsel: Reklam(lar) 1280x1024 piksel, 72 dpi, jpg
  olarak CD'ye kaydedilir.
  Kaydedilen görsellerin dosya adı şöyle olmalıdır:

  Kategori_Ajansadi.jpg

  CD'nin üzerinde "Hatırlatıcı Görsel" ifadesi yer alır. Gerek duyulursa başvurulara açıklama eklenebilir.

  Medya

  Yarışmaya katılacak her televizyon ve sinema reklam filmi, ayrı bir digital betacam kasete kaydedilmiş olarak veya mov formatında cd’de teslim edilir. Her kaset ve kaset kutusunun üzerine, içindeki reklam filmine ait katılım etiketleri yapıştırılır.

  Malzemenin kendisi ve varsa kullanıldığı ortamdaki durumunu gösteren fotoğraf, dijital ortamda 1920 (en) x 1080 (yükseklik) piksel 72 dpi targa veya tiff formatında, rgb ve çıktısı alınarak teslim edilir.

  Başvurunun ekine www.kristalelma.org.tr adresinde bulunan Özet Rapor formu doldurularak teslim edilir. Ajanslar Özet Rapor formunu İnternet ortamında doldurur, çıktı alır ve imzalayarak ve 10 adet çoğaltılmış olarak RD’ye teslim eder, ayrıca formlar mail ortamında da (nilufer@rv.org.tr) adresine gönderilir. Sunumlar da, raporla birlikte aynı biçimde teslim edilir.

  Hatırlatıcı görsel: Reklam(lar) 1280x1024 piksel, 72 dpi, jpg
  olarak CD’ye kaydedilir.
  Kaydedilen görsellerin dosya adı şöyle olmalıdır:

  Kategori_Ajansadi.jpg

  CD'nin üzerinde "Hatırlatıcı Görsel" ifadesi yer alır.

  Doğrudan Pazarlama Reklamları

  Yarışmaya katılacak basılı malzemenin kendisi veya etkinliğin fotoğrafı, filmi gönderilir. Basın ve FİLM reklamları için belirtilen teslim kuralları geçerlidir.

  Hatırlatıcı görsel: Reklam(lar) 1280x1024 piksel, 72 dpi, jpg
  olarak CD'ye kaydedilir.
  Kaydedilen görsellerin dosya adı şöyle olmalıdır:

  Kategori_Ajansadi.jpg

  CD'nin üzerinde "Hatırlatıcı Görsel" ifadesi yer alır.

  En İyi Reklam Filmi Yönetimi ve En İyi Reklam Filmi Prodüksiyonu

  FİLM reklamları için belirtilen teslim kuralları geçerlidir.

  En İyi Reklam Müziği

  Reklam filmi için hazırlanan müzik katılımlarında FİLM reklamları teslim kuralları, radyo reklamları için hazırlanan müzik katılımlarında ise radyo reklamları teslim kuralları geçerlidir.

  En İyi Reklam Fotoğrafı

  Basın reklamları için belirtilen teslim kuralları geçerlidir.

  Hatırlatma!

  Başvuruların içerik ve teknik açısından doğruluğu başvuruda bulunan ajansların sorumluluğundadır. Çoğaltma vd. işlemlerde sıkça teknik aksaklıklar yaşandığından, sunulan dosya ve malzemelerin kontrol edilmesini önemle hatırlatırız.
   
  © Copyright 1988-2008 Reklamcılar Derneği. Tüm hakları saklıdır. manadigital